ContactMet al uw vragen over vogels kijken in Oost-Brabant kan je terecht bij de onderstaande bestuursleden. Verder vind je hier ook een link naar overzichten van de vogelopvangcentra en de meldpunten voor inbreuken op de vogelbeschermingwetgeving.
Bestuur Vogelwerkgroep Oost-Brabant
Voorzitter
David Vandeput,
O.L.-Vrouw-ten-Steenstraat 42,
3300 Tienen
0477 32 66 16
Secretaris en penningmeester
Marcel Jonckers,
Waaibergstraat 26 bus 5,
3300 Tienen
016 81 87 87 of 0497 44 72 33
marcel.jonckers2@telenet.be
Coördinatie waarnemingen en broedvogelinventarisatie
Peter Collaerts,
Zuurbemde 97,
3380 Glabbeek
0477 37 04 50
peter.collaerts@scarlet.be
Coördinatie watervogeltellingen en PTT-project
Marcel Jonckers,
Waaibergstraat 26 bus 5,
3300 Tienen
016 81 87 87 of 0497 44 72 33
marcel.jonckers2@telenet.be
Coördinatie fenologie, Kerkuil-, Steenuil- en Zwaluwproject
Philippe Smets, Erevoorzitter,
Slachthuisstraat 81,
3300 Tienen
0475 60 55 43
philippe.smets3@pandora.be
Andere bestuursleden
Bart Broos, 0476 20 69 99

Luc Cieters, Berkenhof 6, 3290 Diest, 0494 91 68 62

Jos Eyletten, Oude Diestsestraat 15A, 3473 Kortenaken, 0499 33 31 82

Gilbert Rijmenans, Gelrodeweg 91, 3200 Aarschot, 0473 99 35 91

Pol Uytterhoeven, Groenstraat 15, 3001 Heverlee, 0486 69 06 51

Rudy Van Baelen, Hoelenbergstraat 11A, 3320 Meldert – Hoegaarden, 0475 92 75 26

Jan Wellekens, Vier Wijersstraat 14, 3520 Zonhoven, 0479 79 93 67

Webmaster
Gerrit Stockx, Zandstraat 8, 3471 Hoeleden
0484 79 38 20
gerrit.stockx@gmail.com
Vogelopvangcentra
Een volledig overzicht van de vogelopvangcentra voor Vlaanderen vind je op www.vogelbescherming.be
Meldpunten inbreuken op de vogelbeschermingwetgeving
Voor alle info kan je terecht op www.vogelbescherming.be