Watervogels

Midmaandelijkse Watervogeltellingen

Grote Zilverreiger
We werken met de Vogelwerkgroep Oost-Brabant al vele jaren mee aan de Watervogeltellingen gecoördineerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) .
Oktober is de maand waarin de watervogeltellingen telkens opstarten. We hopen elk jaar natuurlijk op een ruime medewerking van ‘oude’ en wellicht ook nieuwe tellers.

De watervogeltellingen hebben tot doel meer te weten te komen over aantallen en spreiding van de overwinterende en doortrekkende watervogelpopulaties in Vlaanderen.
Krakeend
Elke winter worden er zes tellingen georganiseerd, van oktober tot maart, telkens in het middelste weekend van de maand, waarbij zoveel mogelijk waterrijke gebieden in Vlaanderen bezocht worden.
De soorten die geteld moeten worden zijn: alle duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen en steltlopers (ook exoten binnen deze groepen!). Het meetellen van de meeuwen is facultatief, maar wordt sterk gewaardeerd. De januaritelling is internationaal en dus prioritair.

Bergeend
Deze tellingen gaan uit van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
Bijkomend zijn er slaapplaatstellingen van Aalscholver, van meeuwen en van Wulp, maar deze zijn allicht niet van toepassing voor ons werkingsgebied.
Onze Vogelwerkgroep coördineert de tellingen voor de regio Oost-Brabant.

De vaste tellers kunnen hun telgegevens rechtstreeks ingeven op de bijzondere website van het INBO. Marcel Jonckers (als regionaal coördinator) kan hun gegevens daar opvragen. Andere mogelijkheid is de gegevens naar Marcel Jonckers te zenden die ze dan zal ingeven bij het INBO.
Wie -als niet vaste teller- tijdens een telweekend een waterrijk gebied bezoekt wordt gevraagd zijn gegevens en dan liefst compleet ook door te sturen naar marcel.jonckers2@telenet.be.

Zwartkopmeeuw
De waarnemingen voor deze bijzondere projecten, moeten niet ingegeven worden op www.waarnemingen.be, maar dit mag wel. Bij alleen ingeven op www.waarnemingen.be komen deze niet automatisch in de databank van dit project!

We rekenen op de getrouwe tellers en misschien enkele nieuwe mensen die zich willen engageren voor een gebied.

Mogelijke nieuwe tellers geven zich op bij Marcel Jonckers, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen – tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33 of via e-mail marcel.jonckers2@telenet.be

Aalscholver

Teldata seizoen 2023 – 2024

  • 14/15 oktober 2023
  • 18/19 november 2023
  • 16/17 december 2023
  • 13/14 januari 2024
  • 17/18 februari 2024
  • 16/17 maart 2024

Synthese

Pijlstaart
Telresultaten

Blauwe Reiger
Studieverslagen

Kuifeend
Stormmeeuw

Warning: Undefined array key 0 in /customers/3/a/c/vogelwerkgroep-oost-brabant.be/httpd.www/wp/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962