Algemene Broedvogels – ABV

Groenling
Vanaf 1 maart 2007 gaat een nieuw Monitoringsproject van start, een project dat al in 20 Europese landen loopt met de bedoeling de stand van de vogels beter en gestandaardiseerd op te volgen.

Dit is een nieuw internationaal project voor opvolgen van de aantalsevolutie voor voornamelijk gewone soorten. De tellers adopteren bij voorkeur drie km-hokken waarvan ze elk jaar één hok onderzoeken. In dat hok moeten op 6 vastgelegde punten gedurende precies 5 minuten alle vogels genoteerd worden die er verblijven. Dat wil zeggen dat vogels die duidelijk doortrekkers zijn, worden weggelaten. De 5 minuten moeten strikt gerespecteerd worden. Het onderzoek moet slechts een momentopname weergeven.

Zwarte Roodstaart
Deze telling moet 3 keer tijdens het voorjaar gehouden worden:
-Eerste keer in de periode 1 maart tot 15 april
-Tweede keer in de periode 16 april tot 30 mei
-Derde keer in de periode 31 mei tot 15 juli

Het tweede jaar wordt een ander km-hok geteld, het derde jaar een derde km-hok en het vierde jaar komt het eerste hok opnieuw aan de beurt. Eén hok per jaar betekent dus slechts drie bezoeken met in totaal 6 x 5 telminuten.
Dus zeer beperkt, maar belangrijk.

De hokken werden door de computer “random” bepaald zodanig dat over gans Vlaanderen verspreid er een representatief aantal hokken worden onderzocht van 6 biotooptypes: stad, voorstad, landbouwgebied, bosgebied, ……

Meer info bij onze regionale coördinator peter.collaerts@scarlet.be .

Winterkoning

Handleiding

Groene Specht

Warning: Undefined array key 0 in /customers/3/a/c/vogelwerkgroep-oost-brabant.be/httpd.www/wp/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924