Roofvogels

Torenvalk
Reeds vele jaren werken we mee aan de winterse roofvogeltellingen.
Het doel van dit opzet is het in kaart brengen van de overwinterende dagroofvogels om zo een beter inzicht te kunnen krijgen van de overwinteringsgebieden en de aantallen in Vlaanderen.
Met onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant volgen we enerzijds de waarnemingen op die worden ingegeven via www.waarnemingen.be, maar we gaan ook voor een synchrone telling op de eerste of tweede zondag van januari.

Sperwer

We houden dan simultaantellingen op een aantal diverse en interessante locaties. Hier kunnen ook minder geoefende vogelkijkers aan deelnemen, eventuele cursisten, maar ook gewoon geïnteresseerde leken zijn zeker welkom. Ervaren vogelkijkers kunnen – indien ze dat wensen – gelijktijdig een eigen route afleggen. We stellen het wel op prijs dat ze ons daarvan op de hoogte houden.
Van de begeleiders van de telroutes verwachten we een mailtje met een kort overzicht van de gedane roofvogelwaarnemingen en van de opkomst.
Wie een route aflegt, kan dit eventueel combineren met een PTT-telling door op 20 plaatsen gedurende 5 minuten alle vogelsoorten en aantallen te noteren. Je inspanning kan dan verwerkt worden in 2 projecten, maar je kan ook opteren voor een halve PTT- telling met 10 telpunten. Als dit gestandaardiseerd gebeurt, laat dit ook vergelijkingen van jaar tot jaar toe.
Van nieuwe routes ontvangen we graag een kaartje met de afgelegde route.

Contact: Marcel Jonckers, tel. 016 81 87 87 of 0497 44 72 33, marcel.jonckers2@telenet.be

Zie ook onze activiteitenkalender voor de exacte datum & afspraakplaatsen voor deze winterse roofvogeltelling!

Buizerd

Slechtvalk

Sperwer

Roofvogeltelling-Resultaten-meerdere-jaren

Warning: Undefined array key 0 in /customers/3/a/c/vogelwerkgroep-oost-brabant.be/httpd.www/wp/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962